หน้าแรก บันเทิง ฟังเพลง เกมส์ ดวง Hubbie Gopets เว็บบอร์ด วาไรตี้ อารมณ์ดี Blog ฝากรูปฟรี Club หรรษาพลาซ่า
 
 

เว็บมาใหม่

เว็บยอดนิยม

เพิ่มเว็บ

แก้ไขเว็บ
ค้นหา

   สารบัญเว็บ >> หน่วยราชการและองค์กร>> กรมและกอง

  รายการเว็บ เรียง ก >ฮ | ฮ > ก 154 เว็บ
  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
  ศูนย์อนามัยที่ 4 เป็นหน่วยงานของทางราชการที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความผาสุข ของผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ และชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 4 จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ...     
  http://hpc4.anamai.moph.go.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  กองควบคุมโรคเอดส์
  ให้บริการข้อมูลข่าวสารเอดส์ สถิติผู้ป่วยโรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร ...     
  http://www.bangkok.go.th/aids   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงานภาค 4 ราชบุรี
  หน่วยงานราชการ แหล่งฝึกอบรมฟรี ทุกสาขาช่าง ...     
  http://www.risd4.go.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
  ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข ไข้หวัดนก อุบัติเหตุ โรคระบาด ประกวดราคา ด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และหน่วยงานในสังกัด ข้อมูลด้านราชการ ...     
  http://203.157.202.2   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี
  สำนักงานจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ...     
  http://www.nonthaburitraffic.com/   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
  ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคตะวันออก สามารถตรวจผลการชันสูตรคร่าวๆ ผ่าน Web ได้โดยไม่ต้องเข้าไปที่ศูนย์...     
  http://www.dld.go.th/vrd_ep/main.htm   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  อบต. แม่ฮี้ อ.ปาย
  อบต.แม่ฮี้...     
  http://wwwee.com.maeh   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
  ชมกิจกรรมนักเรียน ผลงานครูต้นแบบและหลากหลายเครือข่ายการศึกษา ที่โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต1...     
  http://school.obec.go.th/amms   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร...     
  http://www.bma.go.th/anmd   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค : สื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นผับ หนังสือ โปสเตอร์ การ์ตูน วีดีโอ สติ๊กเกอร์ ซีดี นิทาน สมุดบันทึก พวงกุญแจ ชุดนิทรรศการ คู่มือ ประกาศ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในการควบคุม...     
  http://opr.ddc.moph.go.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
  ข้อมูลต่างๆ และพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้บริการข้อมูลการคำนวณภาษี บทความภาษี ผลการจัดเก็บภาษี ถาม-ตอบ ข้อส่งสัยเกี่ยวกับภาษี...     
  http://www.rd.go.th/spt3/   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสอบแข่งขัน...     
  http://ww2.se-ed.net/localnara   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกรไทย
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Cooperative Audit) พัฒนาสหกรณ์ให้โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกรไทย ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษต...     
  http://www.cad.go.th/   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านม่วง
  ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานของทางราชการ เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร...     
  http://www.sakhonnakhon.police.go.th/banmuang   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สภ.อ.หนองบุญมาก นครราชสีมา
  สภ.อ.หนองบุญมาก...     
  http://www.korat.police.go.th/nongbunmark   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  กองวิศวกรรมการแพทย์
  เครื่องมือแพทย์ วิศวกรรมการแพทย์ การสอบเทีนยเครื่องมือแพทย์ วิศวกรรมความปลอดภัย...     
  http://medi.moph.go.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สถาบันการประชาสัมพันธ์
  เว็บไซต์ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้น ไปยังการฝึกอบรมหลักสูตร ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ทุกประเภท...     
  http://training.prd.go.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สภ.อ.หนองบุญมาก
  สภ.อ.หนองบุญมาก...     
  http://www.thai.to/bunmak02   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าซาง ม.4 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทร.0-5355-7217...     
  http://pasangeducations.tripod.com   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)
  ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับผิดชอบงานด้านชั่งตวงวัดเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคเหนือ คือ ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในการซื้อขาย เก็บค่าธรรมเนียม ภาษี และสำหรับบริการ ตรวจสอบปริมาณบรรจุสินหีบห่อ และให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด...     
  http://www.nwmc.go.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน
  ข้อมูลสถิติ ,แหล่งท่องเที่ยว...     
  http://lamphun.nso.go.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  อย.ชัยนาท
  ร้องเรียน เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม เรื่อง อาหาร ยา สุมนไพร สถานพยาบาล แพทย์ ฯลฯ และบทความ ข่าวสาร ในรื่องที่เกี่ยวข้อง...     
  http://www.fdachainat.cjb.net   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  กองบำรุงพันธุ์สัตว์
  กองบำรุงพันธุ์สัตว์...     
  http://www.dld.go.th/breeding   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  อุตสาหกรรมสาร
  sme ไทย, กรุงเทพเมืองแฟชั่น, โอทอป,otop,การส่งเสริมอุตสาหกรรมทั่วๆไป ทุกแขนง...     
  http://www.dip.go.th/e-journal   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่
  แนะนำศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ภาระกิจหน้าที่ กิจกรรมและผลงานของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว...     
  http://www.thai.net/cmt7   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  กรมศิลปากร
  ศิลปวัฒนธรรม...     
  http://www.finearts.go.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
  องค์กรหลักในการวิจัย พัฒนา ชันสูตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์...     
  http://www.dld.go.th/niah   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  ศูนย์วิจัยและพัฒนา
  วิจัย...     
  http://www.moe.go.th/wijai   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สถานีตำรวจไทย
  รวมสถานีตำรวจไทย...     
  http://www.thaipolicestation.com   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  ซีเอ็มไอ เซ็นต์เตอร์
  ...     
  http://cmicenter.dsd.go.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด
  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม...     
  http://www.thai.to/djop101   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เกี่ยวกับสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธีรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี...     
  http://www.thai.net/ommonre/index.html   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  อำเภอเมืองราชบุรี
  เว็บไซต์ของที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมืองราชบุรี...     
  http://www.thai.net/muangraj   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้ ด้านความรู้ด้านงานช่างโยธา ด้านการท่องเที่ยว และเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่กรมโยธารับผิดชอบ...     
  http://www.geocities.com/pwdmaehongson/   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้ ด้านความรู้ด้านงานช่างโยธา ด้านการท่องเที่ยว และเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่กรมโยธารับผิดชอบ...     
  http://www.geocities.com/pwdmaehongson   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
  ...     
  http://area.bed.go.th/nonthaburi1   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  โครงการพัฒนาสารสนเทศการฝึกอบรม
  ให้ข้อมูลทางวิชาการด้านการฝึกอบรมและข่าวการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย...     
  http://idea.moe.go.th/~nutsita   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรีสาขาเดิมบางนางบวช
  หน่วยงานสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เสนอข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต อัตราภาษี อัตราค่าธรรมเนียม...     
  http://www.thai.to/excisedb   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  Department of Industrial Promotion
  ...     
  http://www.smethai.net/   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
  แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระบบการปกครองท้องที่ในประเทศไทย ; เรื่องเกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และงานอื่นๆในภูมิภาค...     
  http://http://www.dopa.go.th/web_pages/m03100000/index.php   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศ...     
  http://www.mmtc.ac.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
  ภาษีสรรพสามิต สุราพื้นเมือง สุรากลั่นชุมชน การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ และ ขออนุญาตสถานที่ทำสุราพื้นเมือง...     
  http://thai.net/excise05   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  กองสารวัตรนักเรียน
  เป็นเว็บไซค์ที่เผยแพร่ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดูแลความประพฤตินักเรียนนักศึกษา...     
  http://www.moethaiteen.com   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
  หน่วยงานสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา มีภารกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในการพัฒนามาตรฐานการบริการ ด้านท่องเที่ยว และ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ มัคคุเทศก์ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย ให้อยู่ในระดับมาตร...     
  http://www.tourism.go.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี
  หน่วยงานในสังกัด กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี เสนอข่าวประกวดราคา ความเป็นมาของสำนักประชาสัมพันธ์ โครงสร้างองค์กร ข่าวภูมิภาค และกระดานข่าวภูมิภาค ภาคตะวันออก ,จันทบุ...     
  http://www.prd.go.th/prd7   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
  บทความสุขภาพจิต โครงการพัฒนางานสุขภาพจิต ข้อมูลทั่วไปของเขตการสาธารณสุขที่ 9 สถิติการเจ็บป่วยทางสุขภาพจิต...     
  http://www.mhc9.com   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
  โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม...     
  http://satit.rimhk.ac.th   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทึ่ 9
  บริการเงินทุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...     
  http://www.smethai.net/ipcr9   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  กองยุวกาชาด กระทรวงศึกษาธิการ
  เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร กิจกรรมยุวกาชาด การอบรมสมาชิก ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ครู อาจารย์ในสถานศึกษา...     
  http://www.redcrossyouth.com/   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
  กองปราบปรามรุ่นจิ๋ว หรือ กองปราบจิ๋ว
  รวมความรู้เกี่ยวกับกองปราบจิ๋ว ปองปราบปรามรุ่นจิ๋ว โรงเรียนนครสวรรค์ รุ่นที่ 1 ของจังหวัดนครสวรรค์...     
  http://wwww.thai.net/c-s-d-junior/nakhonsawan.htm   รายละเอียด ส่งให้เพื่อน ข้อแนะนำ แจ้งลิงค์เสีย  
   
 
1
2
3
4

พื้นที่ โฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา ได้ที่นี่ >>
หน้าแรก บันเทิง ฟังเพลง เกมส์ ดวง Hubbie Gopets เว็บบอร์ด วาไรตี้ อารมณ์ดี Blog ฝากรูปฟรี Club หรรษาพลาซ่า
Copyright © 2000 HunSadotcom Co.,Ltd. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
ติดต่อเรา : บริษัท หรรษาดอทคอม จำกัด ห้องเลขที่ 2101, 2104 ชั้น 21 อาคารเลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2207-6800 แฟกซ์. 0-2207-6898